รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 65 คน
ชื่อ-นามสกุล : นส.ปรียาพร ธนบัตร (น้ำ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 50/6 ม.5 ต. ปากจั่น อ. กระบุรี จ. ระนอง
เบอร์มือถือ : 0856004129
อีเมล์ : Nam2531pree@ gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมลมณี เพ็ชรประเทศ (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 57 หมู่10 ตำบล จปร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง 85110
เบอร์มือถือ : 0650343850
อีเมล์ : Wimonmanee2542@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรพินัส นวลจันทร์ อุทกะเสน (จิ๋ว)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 5
ที่อยู่ : 61 ม.3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
เบอร์มือถือ : 089-8667631
อีเมล์ : Jeew_manu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภูธเนศ สมิง (ป๊อก)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 15 / ม.ต้น
ที่อยู่ : 80/7 ม.4 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
เบอร์มือถือ : 086-2767970
อีเมล์ : phuthanate18.ps@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุนารี ศรีแก้ว (แอน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 85/2หมู่6 ต.จปร อ.กระบุรีจ.ระนอง
เบอร์มือถือ : 0965122080
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์ (ครูจ๋า)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 15
ที่อยู่ : 2/5 ม.1 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง
เบอร์มือถือ : 0817978447
อีเมล์ : chumcha_00@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา อรุณ (แนน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 44/3 ม.5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ชุมพร
เบอร์มือถือ : 0922912267
อีเมล์ : Sunisa12267@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรภวิษย์ เยาว์สำลี (น๊อต)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 97 ม.9 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
เบอร์มือถือ : 0623453139
อีเมล์ : Yaosamleepornpawit@gmail. com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรยา จันทรธิกานนท์ (พลอย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 1/19 ม.6 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
เบอร์มือถือ : 0928314772
อีเมล์ : Oraya_ploy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย ขำการ (น้ำฝน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 126 ม.3 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
เบอร์มือถือ : 0630648949
อีเมล์ : Nuengruetai064@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา บัวทอง (ฝัน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 10
ที่อยู่ : 60/3 ม.3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
เบอร์มือถือ : 082-8057397
อีเมล์ : suchadabt1234@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จตุฤทธิ์ ทึกขุนทด (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 13
ที่อยู่ : บ้านพักข้าราชการกองเชื้อเพลิง 107/307 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เบอร์มือถือ : 063-1816422
อีเมล์ : jaturit14588@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม