ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.พ. 61 ถึง 22 ก.พ. 61 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 22 ก.พ. 61
หอประชุมโรงเรียนปากจั่นวิทยา กิจกรรมนักเรียน
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนม.3,ม.6 วันที่ 16 ก.พ. 61
30 ม.ค. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน เปิดบ้านดอนพลับพลา วันที่ 9 ก.พ. 2561
พบกับกิจกรรมนักเรียน  การแสดง นิทรรศการ และจัดจำหน่ายสินค้านักเรียน
30 ม.ค. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่ วันที่ 25 -28 มีนาคม 2561