ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้คู่ชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 321 ครั้ง