ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทำแบบประเมิน
โรงเรียนปากจั่นวิทยาได้ดำเนินการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมทำแบบประเมิน เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
>> ลิงค์เอกสารเพิ่มเติม<<
https://goo.gl/forms/8OSEmBP9ikyTt04K3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1006 ครั้ง