ผู้บริหาร

นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่โรงเรียน
เพลงโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2016
ปรับปรุง 28/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 45440
Page Views 61400
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี จารีมุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธ.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ช่วยทุกข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2550-15 ธ.ค.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกื้อ หลิมสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มี.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บุญศรีโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มี.ค. 2544 - 28 มี.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ค. 2543 - 8 มี.ค.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยงค์ ตันติธรรมานันท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2535 - 7 พ.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ อมฤตโกมล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ก.ค. 2535 - 3 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร แสงเสน่ห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย. 2532 - 26 ก.ค. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก น้อมเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มิ.ย. 2532 - 15 พ.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชอบ แสนพล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2531 - 25 มิย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา ปุริสชาติ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค. 2529 - 30 พ.ย. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ยั่วยล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ก.พ. 2529 - 25 พ.ค. 2529