ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางธารรริน ไพโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2563,10:22  อ่าน 1139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางธารรริน ไพโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2563,10:21  อ่าน 971 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Classroom
ชื่ออาจารย์ : นางวัลภา อินทรกำเหนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,14:49  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทนักเรียน...เข้ารอบประกวดรอบชิงชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,21:11  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,20:45  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทนักเรียน...รางวัลรองชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,20:34  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทนักเรียน...รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,20:23  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..