ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Classroom
ชื่ออาจารย์ : นางวัลภา อินทรกำเหนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,14:49  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทนักเรียน...เข้ารอบประกวดรอบชิงชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,21:11  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,20:45  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทนักเรียน...รางวัลรองชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,20:34  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเภทนักเรียน...รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคใต้) ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา พรหมจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,20:23  อ่าน 431 ครั้ง
รายละเอียด..